Gudstjenester i Betel

shutterstock_1146558020.jpg
 
 

Hver søndag (unntatt om sommeren) er det gudstjeneste på Betel, sjekk “kalender” for tidspunkt. Hensikten her er å gi Gud ære og gjøre det lett for mennesker å bli kjent med Jesus Kristus. Innholdet kan variere fra gang til gang avhengig av hvilken gudstjenesteform det er. Det er barnemøte nede i kafeen under gudstjenesten.  

Etter alle gudstjenester har vi såkalt "betelkaffe". Da byr vi en kaffetår og saft for barna, og noe godt til kaffen. Kaffen er GRATIS.

Du er alltid velkommen til våre gudstjenester.