Frikirkelig konfirmasjon

tentro.jpg
 
 

Er du konfirmant har Betel Lofoten en frikirkelig konfirmasjonsundervisning, som du kan velge i stedet for å konfirmere deg kirkelig eller borgerlig. Opplegget bygger på den kristne lære og har denne som rammeverk, i likhet med den norske kirkes undervisning.

Opplegghet heter TENTRO og tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Tentro er bygd for å gi deg opplevelser, erfaringer og inntrykk, ikke bare skoletimer.

Undervisningen i Tentro er laget for å involvere deg, og la deg oppleve, ikke bare høre på. Det blir deltagelse og aktivitet som engasjerer deg, sammen med virkemidler som er hentet fra din hverdag. Du får se filmklipp du kjenner igjen, musikk fra hitlistene, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser som gjør at du får en god forståelse av det aktuelle temaet, og at du opplever det relevant for deg! 

Du vil kanskje bli overrasket over hvor mange elementer fra din hverdag som kan knyttes opp mot nettopp tro og Bibel.

 
 

Plusscamp

Skjermbilde 2019-05-30 kl. 09.22.28.jpeg
 
 

Årets Pluss camp blir arrangert i Betel Lofoten 10. - 13. oktober

Sandra Bjørnø, Solveig Hosøy, Marta og Tobias Sletten kommer. Lovsangsband med Hans Erling, Marius, Einar Philip m/ flere kommer.

Påmelding fra 7. juni på CheckIn