Vi bygger menighet

For å nå vårt ønske om å nå ut til hele Lofoten med evangeliet må vi ha et hensiktsmessig bygg som kan romme aktiviteter både for barn, unge, voksne og eldre. Bygget er et middel for å nå vårt mål, og menigheten har derfor bestemt seg for å bygge ut dagens lokaler.

 

Finansieringsplan:

Egenkapital: kr. 3.000.000.-
Tilskudd: kr. 1.000.000.-
Lån: kr. 8.000.000,-


Utbyggingen vil føre til at møtesal og kafé blir på samme plan. Samtidig vil hele etasjen bli svært fleksibel. Både kafé og møtesal kan ved hjelp av skyvedører gjøres om til et felles areal, med sitteplass til ca 300 mennesker. I den nye møtesalen vil det bli plass til 150 mennesker.
 Det vil bli en del ombygninger av eksisterende bygg, men dette kan gjøres etter at utbyggingen er fullført og på den måten slipper noe aktivitet å opphøre selv om utbygging pågår. Etter utbygging får man et fremtidsrettet bygg med plass til mange aktiviteter samtidig.
For å realisere utbyggingen trenger vi å samle inn 1.500.000,- kr. i tillegg til annen egenkapital. Vi er er nå i mål med innsamlingen og en byggekomite settes i disse dager ned for å kjøre utbygningsprosessen. Vei håper byggestart kan skje i løpet av 2019.

DERSOM DU VIL GI EN GAVE TIL PROSJEKTET ER KONTONUMMERET FØLGENDE: 4589.17.23230